ยินดีต้อนรับ

เข้าสู่แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

เขียนโดย Super User
ฮิต: 690

- ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

- มีรายได้ระหว่างเรียน

- ฝึกอาชีพจากประสบการณ์จริง

- จบแล้วมีงานทำ

- ได้รับสิทธ์เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

- มีโอกาศเป็นเจ้าของร้านแฟรนไชส์ 7-11

หมวด: