ยินดีต้อนรับ

เข้าสู่แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

1. การฝึกงาน

มีที่ฝึกงานรองรับหรือจะหาที่ฝึกเองก็ได้

2. สิทธิประโยชน์ของผู้เรียน

1.จบแล้ว มีงานรองรับ และไม่เสี่ยงต่อ การตกงาน 2.มีความก้าวหน้าไวกว่า เนื่องจากมีประสบการณ์ตรง

3. การเรียนระบบทวิภาคี

DVT (DUAL VOCATIONAL TRAINING) เป็นการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการเพื่อผลิตผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ในวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

4. รูปแบบการเรียนการสอน

บริษัทฯ รับผิดชอบการสอนและฝึกอาชีพ (ปวช.) รูปแบบ วิชาธุรกิจค้าปลีก วิชาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ฝึกงาน โครงการวิชาชีพ

เขียนโดย Super User
หมวด:

        สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก เป็นสาขาที่ให้นักเรียน-นักศึกษา ทำงานจริงมากกว่าอยู่ในห้องเรียน ทำให้นักเรียน-นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน และมีงานลองรับหลังจบการศึกษา

ที่อยู่

66 หมู่9 ต.มิตรภาพ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

อีเมล

mlt@mlt.ac.th

โทรศัพท์-โทรสาร

โทรศัพท์ 036-344673 โทรสาร 036-344088