foto1
การปฐมนิเทศและอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
foto1
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
foto1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
foto1
กีฬาสีภายใน วิษณุเกมส์
foto1
โครงการอาชีวะอาสา บริการประชาชน

036-344673
mlt@mlt.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก                             

 

                                                                               

                                       

                 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ทางวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้มีการจัดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 
               นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.)ชั้นปีที่ 1,2 และ ชั้นปีที่ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1                                                                                                     ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

 

                                       

 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นปวช.3 และนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2560
                                                            ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561   ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

 

                                               

              ครูและนักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณโครงการเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

   โรงเรียนที่มีผลการดำเนินกิจกรรมดีเด่น จังหวัดสระบุรี หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 1 เชิงคุณภาพ ในวันที่ 26 มกราคม 2561                                                                                              ชั้น 4 ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ จ.สระบุรี

 

                                        

           คณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ อศจ. สระบุรี ได้เข้าตรวจการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

              และคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ในวันที่ 19 มกราคม 2561

 

                                       ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

                        นายราชิน โพธิโต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ดร. ปิยะ 

                    ที่ได้สนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาจำนวน 6 ทุนทุนละ 5,000 บาท ประจำปีการศึกษา 2560                                                                                                         วันที่ 17 มกราคม 2561 

 

                                    

      คณะผู้บริหาร และครู อาจารย์ ได้เข้าร่วมวันครู2561 ณ ห้องประชุมอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี 

      ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี

 

 

 

 Copyright © 2021 Copyright วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 Rights Reserved.