Copyright 2016-2017 Muaklek Technical College
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  66 หมู่9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 
โทรศัพท์ 036-344673 โทรสาร 036-344088 http://www.mlt.ac.th Email : mlt@mlt.ac.th
หน้าหลัก
รวมลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : ฝีมือเยี่ยม   เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
ข้อมูลของวิทยาลัย
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
นายบพิตร วงศ์เจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด >>คลิก<<
การบริหารงานในวิทยาลัย
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ด้าน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ดาวน์โหลดไฟล์ชมรมวิชาชีพ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครู)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพ
เพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560
สรุปโครงการ 5 บท
คณะผู้บริหาร และครู อาจารย์ ได้เข้าร่วมวันครู 2561 ห้องประชุมอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี
นายราชิน โพธิโต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กได้มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ดร. ปิยะ ที่ได้สนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
นักศึกษาจำนวน 6 ทุนทุนละ 5,000 บาท ประจำปีการศึกษา 2560
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ..2561