Copyright 2016-2017 Muaklek Technical College
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  66 หมู่9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 
โทรศัพท์ 036-344673 โทรสาร 036-344088 http://www.mlt.ac.th Email : mlt@mlt.ac.th
หน้าหลัก
รวมลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : ฝีมือเยี่ยม   เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
ข้อมูลของวิทยาลัย
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
นายบพิตร วงศ์เจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด >>คลิก<<
การบริหารงานในวิทยาลัย
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ด้าน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ดาวน์โหลดไฟล์ชมรมวิชาชีพ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครู)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพ
เพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560
สรุปโครงการ 5 บท
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ .. 2561
รับสมัครนักเรียน นักศึกษารดับชั้น ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2561
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นปวช.3 และนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
กำหนดการลงทะเบียนเรียนปรับพื้น และลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 256
กำหนดการเปิด-ปิด และการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลากแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) วันที่ 8-13 มีนาคม 2561 โดยมี "นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก" เป็นประธานในการเปิดพิธี
บ้านหนองตอตะเคียน .ลำพญากลาง .มวกเหล็ก .สระบุรี
ในวันที่ 12 มีนาคม 2561
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560