วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

 

ลำดับที่ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน นักศึกษา
1 ปวช.1 84
2 ปวช.2 47
3 ปวช.3 28
4 ปวส.1 18
5 ปวส.2 25
รวม 202

 

รายชื่อนักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

               นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ห้อง 1

               นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ห้อง 2

               นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ห้อง 3

               นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ห้อง 4

               นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ห้อง 1

               นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ห้อง 2

               นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ห้อง 1

               นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ห้อง 2

               นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1

               นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2

 

 

Login Form