foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

นายสหรัฐ ถูกจิตร

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

                                                          

                                          นายวุฒิพงศ์ เปลือยศรี                                                                   นายนปคณ ฉิมช้าง                                                                                          พนักงานราชการ (ครู)                                                                    พนักงานราชการ (ครู)

         

Copyright © 2022 High School Rights Reserved.