foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

 

แจ้งข้อมูลข่าวสาร

-กำลังจัดทำหุ่นยนต์ ABU RoBot  ณ จังหวัดอยุธยา

-เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ seacon war of steel 3 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์กรุงเทพมหานคร

-เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย Rescue RoBot

-รับสมัคร นักเรียนระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 คน

-รับสมัคร นักศึกษาระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน

 

รูปกิจกรรม

     

   

 

 

 

หมวดหมู่รอง

ประวัติสาขาอิเล็กทรอนิกส์

              สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2542 และได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับชั้น ปวช และปวส

      2.8.2 ขนาดและที่ตั้ง

              สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่ชั้นที่ 4 ของอาคาร ฝึกฝีมือชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 036-344673 ต่อ 119 และโทรสาร 036-344088 web site ของวิทยาเทคนิคมวกเหล็ก  www.mlt.in.th web site ของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

Copyright © 2022 High School Rights Reserved.