foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

 

แจ้งข้อมูลข่าวสาร

-กำลังจัดทำหุ่นยนต์ ABU RoBot  ณ จังหวัดอยุธยา

-เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ seacon war of steel 3 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์กรุงเทพมหานคร

-เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย Rescue RoBot

-รับสมัคร นักเรียนระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 คน

-รับสมัคร นักศึกษาระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน

 

รูปกิจกรรม

     

   

 

 

 

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.