ข้อมูลติดต่อ

0891848256

E-mail: Hme06jk@gmail.com

เขียนโดย Super User

ความเป็นมา ดังนี้

 

                "วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก" (สาขาวิชาก่อสร้างและโยธา) ได้เปิดการเรียนการสอน ระดับปวช. เมื่อปี พ.ศ ๒๕๔๑ โดยเปิดรับนักเรียน นักศึกษา ชั้นปีละ ๔๐ คน เดิมที่เคยมีชื่อสถานศึกษา ว่า "วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีแห่งที่ ๒" หลังจากนั้นก็ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อสถานศึกษาดังปัจจุบัน นั้นคือ "วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก" เป็นต้นมา