ข้อมูลติดต่อ

0891848256

E-mail: Hme06jk@gmail.com

ภาพการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ

สาขาวิชาก่อสร้างและโยธา

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓

ศึกษาดูงาน

สาขาวิชาก่อสร้างและโยธา

ศึกษาดูงานเพื่อหาประสบการณ์ และเรียนรู้นอกสถานศึกษา (สถาบัน) ณ ศูนย์พัฒนาและทดสอบฝีมือช่างตราเพรช

จิตอาสาการทำความดีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙

สาขาวิชาก่อสร้างและโยธา

เป็นโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อหลวงทำความสะอาด ถนน เก็บขยะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ ๙