โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ทักษะงานเตรียมพื้นผิวงาน และพ่นสีรถยนต์ 

  

    ดูรูปภาพเพิ่มเติม