foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์
foto1
สาขาวิชาช่างยนต์


Login Form

 

 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ทักษะงานเตรียมพื้นผิวงาน และพ่นสีรถยนต์ 

  

    ดูรูปภาพเพิ่มเติมโครงการอาชีวะอาสา

ปี 2561

รูปเพิ่มเติม

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

ปี 2561

รูปเพิ่มเติม

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ปี 2560

รูปเพิ่มเติม

การประชุมผู้ปกครอง

ปี 2561

รูปเพิ่มเติม